Tuesday, May 12, 2009

ไปเที่ยว Nemo Museum


จีโน่จะพาไปเีที่ยว Nemo Museum กัน เป็น Museum เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดใน Netherlands สนุกดี ได้เีรียนรู้หลายๆอย่าง แต่จีโ่น่ยังเด็กมาก ไม่เข้าใจวิทยาศาตร์เท่าไหร่ รู้แต่ว่า เข็มทิศหมุน, มีไฟด้วย, อ้าว กด ก้ด กด กด กด อ้าว มันกดได้ด้วย, ฮิฮิ สนุกดี !!! แต่ม่าม้าจีโน่เหนื่อยมากกก.จีโน่สนุกมากคร๊าบ ขากลับผมเลยหลับปุ๋ยอยู่บนรถไฟเลย :)


No comments:

Post a Comment